soldiers
عساکر
کلمات مشابه

soldiery
سربازى ،نيروى نظامى ،يک دسته سرباز

soldring iron
هويه لحيم کارى

sole
حلوا ماهي , تخت کفش , کف پا

sole a for iran
تنهانماينده براى ايران ،نماينده انحصارى براى ايران

sole argument
يگانه دليل ،تنها دليل ،دليل منحصربفرد

sole distributor contract
بازرگانى : قرارداد توزيع انحصارى

sole inheritance
حصر وراثت

sole kick
ورزش : ضربه با کف پا

sole offspring
قانون ـ فقه : فرزند منحصر بفرد

sole owner
قانون ـ فقه : مالک منحصر

sole representative
قانون ـ فقه : نماينده منحصر بفرد

sole right
بازرگانى : حق انحصارى

sole selling right
بازرگانى : حقوق فروش انحصارى

sole speaker
متکلم وحده

sole speaking
متکلم وحده

معنی soldiers به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی