reflight
علوم نظامى : پرواز مجدد روى منطقه عکاسى شده براى تجديد عکسبردارى از نقاطى که در دور اول حذف شده اند
کلمات مشابه

refloat
دوباره به اب انداختن

reflorescence
شکوفايى ،غنچه اورى مجدد

reflow
جريان مجدد

refluence
برگشت ،فروکش

refluent
برگردنده ،فروکش کننده

reflux
فروکشند، برگشت، جزر، سیر قهقرایی، فروکشی

reflux column
شيمى : ستون باز روانى

reflux condenser
شيمى : چگالنده باز روانى

refocillate
(م.م ).تجديد حيات کردن ،بخود اوردن ،بهوش اوردن ،جان بخشيدن ،رمق تازه يافتن

refomulate
از نو فرمول بندى کردن ،از نو سازمان دادن به

refoot
کف تازه بجوراب انداختن

reforest
احياي جنگل کردن

reforestation
احياي جنگل

reforge
دوباره جعل کردن

reform
اصلاح کردن , بهسازي کردن , بازساخت , بهسازي , اصلاحات , اصلاح

معنی reflight به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی