menage
مديريت ،مسئوليت ،خانه دارى ،خانواده
کلمات مشابه

menagerie
نمايشگاه جانوران ،جايگاه دام ودد،دامگاه

menarche
روانشناسى : نخستين قاعدگى

mend
بندزدن

mend the painting (to)
معمارى : رواندود کردن با رنگ

mendacious
دروغگو،کاذب

mendaciously
دروغى ،کاذبانه

mendelian laws
روانشناسى : قوانين مندل

mender
تعميرکننده ،اصلاح کننده

mendiant
)mendicant(گدا،درويش ،دربدر،سائل ،گدايى کننده

mendicancy
گدائى ،درويشى

mendicant
)mendiant(گدا،درويش ،دربدر،سائل ،گدايى کننده

Mendoza
مندوزا

menes
منس - مِنِس فرعونی از دوره آغازین دودمانی مصر بود که گمان می‌رود بنیان‌گذار دودمان نخست پادشاهی مصر باستان در ۳۱۵۰ پیش از میلاد باشد. اینکه منس در اصل چه کسی بوده موضوعی است که هم اکنون نیز در میان مصرشناسان بحث می‌شود.

Menfis
منفيس

menhir
سنگ تاريخى بلندوراست که در افريقاو اروپايافت ميشود

معنی menage به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی