Saman
سامان , سمن
کلمات مشابه

Samanbar
سمنبر

Samaneh
سمانه

Samangan
سمنگان

Samaria
سامره

samaritan
سامره فلسطين , سامري

Samarra
سامره

samba
رقص برزيلى سامبا

sambar
( )sambur(ج.ش ).گوزن يال دار بزرگ اسيا

sambo
ورزش : نوعى جودو روسى

sambon kumite
ورزش : مبارزه سه ضربه اى

sambur
( )sambar(ج.ش ).گوزن يال دار بزرگ اسيا

same
همان چيز , همان کار , همان , همان جور

same age
هم گيس

same as
بهمان اندازه

same color
همرنگ

معنی Saman به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی