نام فایل : دانلود پاورپوینت معماری و موسیقی
گروه : معماری
فرمت فایل : ppt
حجم فایل : 2.59 مگا بایت
تعداد صفحات : 48
بازدید : 9

دانلود فایل
خلاصه:
پاورپوینت معماری و موسیقی

توضیحات:
پاورپوینت معماری و موسیقی žمعماری و موسیقی. این دو هنرهایی هستند که در صورت «انتزاعی» و در مفهوم «مجرد» شناخته می شوند و برخورد روزمره با آنها نیز «مجزا» و «مجرد» می باشد. «انتزاعی» بودن خصیصه ای مشترک در بین هنرهاست؛ کلید و مثال روشن گفتگوی ما نیز در این مجموعه اشتراک و اسباب انتزاعی بودن این دو هنر است كه قطعاً راه را برای بررسی سایر هنرها می گشاید. موسیقی، هنری شنیداری می باشد و در مرحله آغازین «ارتباط با مخاطب»می تواند با ایجاد حالات صوتی، حس او را در لحظه بسازد و یا «ضمیر ناخودآگاه» را به تداعی معانی وادارد.حالات موسیقی پیرو قواعد مشخصی منبعث از ریاضیات و فیزیک که از نظم طبیعت پدید می آید، قواعد ریاضی شناخته شده ای همچون"اعداد طلایی"و «فرمول معروف فیبوناچی » و اصول کشف شده تناسبات هندسی در تحلیل هندسی طبیعت جانداران در موسیقی به وفور یافت می شود. از خصایص آدمیان به قالب در آوردن و قالبی کردن عناصر موجود برای ثبت و ضبط و استفاده مجدد از آنهاست و همین امر باعث شده در موسیقی اصول شناخته شده با اصول «موضوعه» زمینه ثبت ضبط و اجرای مجدد موسیقی ایجاد شود. عدم دیدن «نفحات» لمس و تفکر بر روی آنها از عوامل مهم انتزاعی بودن این هنر است. اینک با بررسی و با شناخت عناصر مادی و طبیعت معماری توجه به حالات درونی و تفکر مخاطب می توان گفت:معماری نیز «انتزاعی» است؛ چه عناصر طبیعی در معماری آنگونه که باید باشند نیستند و تغییر شکل یافته اند.


کلمات کلیدی:
پاورپوینت معماری و موسیقی ;معماری و موسیقی


دانلود طرح توجیهی ماشین چاپ
دانلود دانلود پاورپوینت بررسی خانه قایق بادبانی(نمونه مشابه مسکونی)
دانلود طرح توجیهی منبت كاری
دانلود طرح توجیهی نمایشگاه بین المللی در سبزوار
دانلود پاورپوینت بررسی ساختمان مسکونی ویلا،رتبه اول جایزه معماری 94(نمونه مشابه مسکونی)
دانلود دانلود پاورپوینت بررسی فضا در معماری
دانلود دانلود پاورپوینت بررسی ویلای مدرن آنا و سعید(نمونه مشابه مسکونی)
دانلود دانلود پاورپوینت بررسی خانه فروردین(نمونه مشابه مسکونی)
دانلود دانلود پاورپوینت بررسی مجتمع مسکونی BW7(نمونه مشابه مسکونی)
دانلود دانلود پاورپوینت بررسی آپارتمان شماره دو (نمونه مشابه مسکونی)