نام فایل : دانلود مکانیسم های دفاعی- روانی
گروه : روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل : docx
حجم فایل : 209 کیلو بایت
تعداد صفحات : 171
بازدید : 21

دانلود فایل
خلاصه:
مکانیسم های دفاعی روانی

توضیحات:
مکانیسم های دفاعی- روانی فهرست مطالبعنوان صفحهچکیده ....................................... 1فصل اول: کلیاتمقدمه ....................................... 3بیان مسئله .................................. 4فصل دوم: مباحث نظریزیگموند فروید ............................... 7تعریف روانکاوی ............................. 15ساختار شخصیت ............................... 18دیدگاه روان پویشی ......................... 34دیدگاه انسان گرایی ........................ 44دیدگاه صفت ................................ 47نظریه اجتماعی شناختی ...................... 49مکانیزمهای دفاعی ........................... 54تاریخچه مکانیزم دفاعی ...................... 58عملکرد مکانیزم دفاعی ...................... 60ویژگی مکانیزم دفاعی ....................... 62مکانیسم دفاعی و سبکهای مقابله .............. 71سبکها و مکانیسم های دفاعی- روانی .......... 72نظریه فروید در مورد مکانیسم دفاعی .......... 79طبقه بندی مکانیسم دفاعی .................... 81حمایتهای تجربی.............................. 143سنجش مکانیزمهای دفاعی ...................... 154انواع آزمونها .............................. 156آزمون علاقه................................. 157آزمون شخصیت................................. 158آزمون سازگاری بل ........................... 161آزمون شخصیت مینسوتا......................... 162روشهای فرافكنی.............................. 163آزمون رورشاخ................................ 165آزمون دریافت ذهنی .......................... 166فصل سوم :بحث و نتیجه گیریبرایند بحث.................................. 169فهرست منابعمنابع فارسی ................................ 170منابع انگلیسی


کلمات کلیدی:
مکانیسم های دفاعی روانی ;مکانیسم های دفاعی; روانی


دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق آموزش و توسعه
دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت دانش
دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثربخشی سازمانی
دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزشیابی عملکرد کارکنان
دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق خلاقیت کارکنان
دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق اتوماسیون اداری
دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت مندی مشتری
دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت مشتری
دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعهد درک شده کارکنان
دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعارض نقش