نام فایل : دانلود انتقال الكترونیكی وجوه و بانكداری الكترونیكی در ایران
گروه : حسابداری
فرمت فایل : docx
حجم فایل : 177 کیلو بایت
تعداد صفحات : 239
بازدید : 10

دانلود فایل
خلاصه:
انتقال الكترونیكی وجوه و بانكداری الكترونیكی در ایران

توضیحات:
انتقال الكترونیكی وجوه و بانكداری الكترونیكی در ایرانفهرست مطالبعنوان صفحهپیشگفتارفصل اول : تجارت الكترونیكی 1ـ1ـ مقدمه 2ـ1ـ مفهوم تجارت الكترونیكی 3ـ1ـ تاریخچه تجارت الكترونیكی 4ـ1ـ مزایای ایجاد تجارت الكترونیكی 5ـ1ـ معایب تجارت الكترونیكی 6ـ1ـ مراحل تجارت الكترونیكی 7ـ1ـ مدلهای تجارت الكترونیكی 8ـ1ـ عواملی كه باعث شتاب تجارت الكترونیكی شده‌اند 9ـ1ـ تجارب كشورها در خصوص تجارت الكترونیكی 10ـ1ـ اثرات تجارت الكترونیكی بر كشورهای در حال توسعه 11ـ1ـ محدودیت‌های رشد تجارت الكترونیكی در كشورهای در حال توسعه 12ـ1ـ عوامل مؤثر در گسترش تجارت الكترونیكی 13ـ1ـ جایگاه تجارت الكترونیكی در ایرانفصل دوم : انتقال الكترونیكی وجوه و بانكداری الكترونیكی 1ـ2ـ مقدمه 2ـ2ـ پول و نقش آن در تجارت 1ـ2ـ2ـ نقش‌های اساسی پول 2ـ2ـ2ـ ویژگیهای مطلوب پول 3ـ2ـ2ـ انواع تقسیم‌بندی پول3ـ2ـ چگونگی پیدایش نظام بانكداری در جهان و سیر تكاملی آن 1ـ3ـ2ـ تاریخچه و چگونگی پیدایش بانكداری 2ـ3ـ2ـ تاریخچه پیدایش بانكداری الكترونیكی 3ـ3ـ2ـ مقایسه بانكداری سنتی و بانكداری الكترونیكی 4ـ2ـ انتقال الكترونیكی وجوه 1ـ4ـ2ـ مقدمه 2ـ4ـ2ـ مفهوم انتقال الكترونیكی وجوه (EFT) 3ـ4ـ2ـ اهمیت و جایگاه EFT 4ـ4ـ2ـ مزایای بكارگیری انتقال الكترونیكی وجوه 5ـ4ـ2ـ نحوه عملكرد انتقال الكترونیكی وجوه 6ـ4ـ2ـ انواع سیستم‌های انتقال الكترونیكی وجوه 7ـ4ـ2ـ معماری سیستم‌های پرداخت الكترونیكی 5ـ2ـ سوئیفت (SWIFT) 1ـ5ـ2ـ مقدمه 2ـ5ـ2ـ تعریف سوئیفت 3ـ5ـ2ـ تاریخچه سوئیفت4ـ5ـ2ـ مزایای سوئیفت 5ـ5ـ2ـ كاربرد سوئیفت 6ـ5ـ2ـ مكانیزم عمل سوئیفت 6ـ2ـ كارت‌های بانكی 1ـ6ـ2ـ مفهوم كارت‌های بانكی 2ـ6ـ2ـ تاریخچه كارتهای بانكی 3ـ6ـ2ـ مزایای كارتهای بانكی 4ـ6ـ2ـ انواع كارتهای بانكی 5ـ6ـ2ـ مكانیزم عمل كارتهای بانكی 6ـ6ـ2ـ الزامات و تجهیزات سیستم مدیریت كارت 7ـ6ـ2ـ مسائل و مشكلات كارتها 7ـ2ـ پول الكترونیكی 1ـ7ـ2ـ مقدمه 2ـ7ـ2ـ تعریف پول الكترونیكی 3ـ7ـ2ـ اهمیت و مزایای پول الكترونیكی 4ـ7ـ2ـ انواع پول الكترونیكی 5ـ7ـ2ـ معایب و پیامدهای منفی پول الكترونیكی 8ـ2ـ پرداخت الكترونیكی صورت‌حسابها 1ـ8ـ2ـ مقدمه 2ـ8ـ2ـ تعریف پرداخت الكترونیكی صورت حسابها 3ـ8ـ2ـ اهمیت پرداخت الكترونیكی صورت حسابها 4ـ8ـ2ـ فرآیند پرداخت الكترونیكی صورت حسابها 5ـ8ـ2ـ مزایای پرداخت الكترونیكی صورت حسابها 9ـ2ـ امنیت در سیستم‌های الكترونیكی انتقال وجوه 1ـ9ـ2ـ مقدمه 2ـ9ـ2ـ مفهوم امنیت 3ـ9ـ2ـ مسائل مربوط به امنیت 4ـ9ـ2ـ فناوری‌های امنیت اطلاعاتفصل سوم : انتقال الكترونیكی وجوه و بانكداری الكترونیكی و موانع گسترش آن در ایران 1ـ3ـ مقدمه 2ـ3ـ بانكداری الكترونیكی در ایران 3ـ3ـ مشكلات و موانع گسترش انتقال الكترونیكی وجوه و بانكداری الكترونیكی در ایران 1ـ3ـ3ـ مشكلات مربوط به زیرساخت‌های اساسی 2ـ3ـ3ـ كمبود سرمایه‌های انسانی مناسب برای انتقال الكترونیكی وجوه در ایران 3ـ3ـ3ـ موانع قانونی كاربرد انتقال الكترونیكی وجوه در ایران4ـ3ـ3ـ موانع اقتصادی گسترش و توسعه انتقال الكترونیكی وجوه در ایران5ـ3ـ3ـ موانع فرهنگی ـ اجتماعی گسترش و توسعه انتقال الكترونیكی وجوه در ایران 6ـ3ـ3ـ موانع سیاسی گسترش و توسعه انتقال الكترونیكی وجوه در ایران7ـ3ـ3ـ موانع مربوط به مقاومت كاركنان و مدیران بانكها در مقابل تغییر حركت از بانكداری سنتی به بانكداری الكترونیكی8ـ3ـ3ـ مشكلات مربوط به نظام مدیریتی حاكم بر بانكهای كشور9ـ3ـ3ـ سنتی بودن سیستم‌های اطلاعاتی و ارتباطی سازمانها و مؤسسات دولتی و بخش خصوصی در ایران10ـ3ـ3ـ دولتی بودن بانكهای كشور و وضعیت غیررقابتی بودن آنها11ـ3ـ3ـ مشكلات امنیتی12ـ3ـ3ـ اثرات ناشی از تحریم اقتصادی آمریكافصل چهارم : راههای گسترش و توسعه بانكداری الكترونیكی در ایران 1ـ4ـ مقدمه 2ـ4ـ برنامه راهبردی تحول در نظام بانكداری جمهوری اسلامی ایران 3ـ4ـ نقش وظایف بانك مركزی در برنامه تحول در نظام بانكداری جمهوری اسلامی 4ـ4ـ شیوه ایجاد تحول در یك بانكضمیمه: تعریف واژه‌های كلیدی


کلمات کلیدی:
انتقال الكترونیكی وجوه و بانكداری الكترونیكی در ایران;بررسی انتقال الكترونیكی وجوه و بانكداری الكترونیكی در ایران


دانلود مقاله آموزش جامع برنامه FLASH
دانلود مقاله انواع انبارهای كارخانه های صنعتی
دانلود مقاله بررسی آئین نامه آموزش صنایع الكترونیك ایران
دانلود مقاله بررسی آزمایشگاه الكترونیك صنعتی (كاربرد الكترونیك قدرت)
دانلود مقاله بررسی اصطلاحات اقتصادی از نظر اسلام
دانلود مقاله بررسی اصول بانكداری
دانلود مقاله بررسی اقتصاد بین الملل
دانلود مقاله بررسی آمار (تجزیه و تحلیل)
دانلود مقاله بررسی آموزش جامع Microsoft Word
دانلود مقاله بررسی بودجه و قوانین مربوط به آن