نام فایل : دانلود اصلاح رگولاسیون ولتاژ در خطوط انتقال نیرو
گروه : برق
فرمت فایل : docx
حجم فایل : 201 کیلو بایت
تعداد صفحات : 160
بازدید : 8

دانلود فایل
خلاصه:
اصلاح رگولاسیون ولتاژ در خطوط انتقال نیرو

توضیحات:
اصلاح رگولاسیون ولتاژ در خطوط انتقال نیروفهرست مطالبعنوان صفحه فصل اول : مقدمه‌ای در مورد خطوط انتقال و رگولاسیون ولتاژ در خطوط انتقالمقدمه .........................................مفهوم رگولاسیون ولتاژ ..........................الف- خطوط انتقال كوتاه ........................ب- خطوط انتقال متوسط ..........................ج – خطوط انتقال بلند ..........................تاثیر ولتاژ بر روی ضریب بهره انتقال ...........راه‌حل‌های كنترل ولتاژ در شبكه .................عوامل افت ولتاژ ..............................اهداف ........................................فصل دومتعاریف یك سیستم قدرت و انواع شبكه‌ها ..........تاثیرولتاژ بر روی ضریب بهره انتقال ...........علل استفاده از شبكه‌های سه فاز ................انواع شبكه‌ها ..................................افت ولتاژ و تلفات انرژی .......................طراحی شبكه‌های توزیعی .........................فصل سوم : مقدمه‌ای بر انواع انرژی در ایرانتولید و توزیع ................................منابع انرژی برق در ایران ......................انتقال و توزیع برق ...........................توزیع نیرو ...................................منابع انرژی طبیعی جدید و طبیعی موجود .........فصل چهارم : انتخاب سطح ولتاژ در انتقالمقدمه ........................................انتخاب ولتاژ اقتصادی .........................الف) تعیین ولتاژ به كمك رابطه تجربی استیل ....ب) تعیین ولتاژبه كمك منحنی تغییرات ولتاژ ......ج) رابطه تجربی جهت تعیین ولتاژ انتقال در مسافت طولانی د) یك رابطه تجربی دقیق جهت تعیین ولتاژ در انتقال فصل پنجم : بررسی انجام ولتاژ‌هامقدمه .........................................اضافه ولتاژهای موجی ...........................اضافه ولتاژهای موقت ..........................فصل ششم : اثر نوسانات ولتاژ بر دستگاه‌های الكتریكی و روشهای اصلاح آنچكیده .........................................1- اثر تغییرات ولتاژ بر عملكرد وسایل الكتریكی ................2- افت ولتاژ مجاز در اجزاء شبكه .................................3- روشهای تنظیم ولتاژ در شبكه توزیع ...........................4- تنظیم در قسمتهای مختلف شبكه توزیع ..............................5- روش كنترل دستگاههای تنظیم ولتاژ .........................فصل هفتم : بهبود تنظیم ولتاژ در خطوط توزیع انرژی الكتریكیمقدمه .........................................تصحیح كننده ولتاژ ترانسفورماتوری .............تصحیح كننده ولتاژ راكتیو TSC/TSR...............فصل هشتم : تنظیم سریع ولتاژ ژنراتور1- تنظیم كننده تیریل .........................................2- تنظیم كننده سكتور گردان ...................................3- تنظیم كننده روغنی .........................................4- تنظیم كننده آمپلیدین ......................................فصل نهم : سیستم MOSCAD برای جبران افت ولتاژكاربرد عملی ...................................مراحل تولید و توزیع نیروی برق .................سیستم اتوماتیك كنترل شبكه توزیع از راه دور DA.پایه واساس طرز كار سیستم كنترل از راه دور DA...مشخصات مهم و اصلی MOSCADRTU...................شرح جعبه MOSCAD كنترل از راه دور و قابل برنامه‌ریزیارتباط متغیرها ...............................فصل دهم : تنظیم ولتاژ ترانسفورماتورتنظیم طولی ولتاژ .............................تنظیم ولتاژ زیربار ...........................تنظیم عرضی ولتاژ .............................فصل یازدهم : بررسی كنترل ولتاژ و راههای جبران سازی آنالف ) كنترل قدرت راكتیو و ولتاژ توسط ترانسفورماتورهای متغییر ...............................................ب‌) عملكرد خطوط انتقال بدون جبران كننده .........1- خط انتقال در شرایط بی‌باری ..................................2- خط انتقال در شرایط بارداری .................................ج ) جبران كننده‌های ثابت ، موازی در سیستم به هم پیوسته د) انواع جبران كننده‌ها .......................جبران كننده‌های راكتیو .........................و ) كندانسورهای سنكرون ........................هـ) جبران كننده‌های استاتیك ....................


کلمات کلیدی:
اصلاح رگولاسیون ولتاژ در خطوط انتقال نیرو;بررسی اصلاح رگولاسیون ولتاژ در خطوط انتقال نیرو;اصلاح رگولاسیون ولتاژ در خطوط انتقال نیرو; خط انتقال در شرایط بارداری;مفهوم رگولاسیون ولتاژ;خطوط انتقال متوسط


دانلود پلان اتوکد ایستگاه راه آهن
دانلود چگونه می توان رفتارهای نادرست وناشایست دانش آموزان پایه اول ابتدایی را اصلاح کرد
دانلود چگونه می توان نظم و انضباط را در ساعت تدریس حرفه و فن سال سوم راهنمایی در کلاس برقرارکرد
دانلود راهای ایجاد افزایش نشاط دانش آموزان مدرسه راهنمایی درهنگام ساعات استراحت کلاسی
دانلود راههای برطرف کردن رفتار ناپسند در دانش آموزان
دانلود علاقه مند کردن دانش آموزان با فعالیت های تکمیلی به رسم هندسی
دانلود راههای جلوگیری از افت درسی دانش آموزان دوم دبیرستان در درس عربی
دانلود نحوی نهادینه کردن خصلت نیکوی احترام به شخصیت همدیگر وروابط مرسوم اجتماعی دردانش آموزان پنجم
دانلود نحوی تقویت کردن سلامت روحی وراونی دانش آموزان با آموزش مهارت ها وروشهای زندگی
دانلود علل بی نظمی و بی انضباطی دانش آموزان و تلاش برای حل و رفع این مشکل