خلاصه:
حركت مهمترین نشانه حیات انسان است هر جا زندگی وجود دارد ، حركت نیز وجود دارد زندگی بدون آن قابل تصور نیست حركت در حیات انسان ، بیش از تولد آغاز و تا پایان حیات او ادامه دارد

توضیحات:
حركت مهمترین نشانه حیات انسان است . هر جا زندگی وجود دارد ، حركت نیز وجود دارد . زندگی بدون آن قابل تصور نیست. حركت در حیات انسان ، بیش از تولد آغاز و تا پایان حیات او ادامه دارد.انسان در نخستین سالهای حیات خود ، تنها از طریق پدیده حركت است كه می تواند خود آشنا گردد و با آن ارتباط برقرار كند. چنین ارتباطی به انسان این فرصت را می دهد كه در تعامل با پدیده های محیطی از آنها ،‌تجربیات معنی داری كسب كند . بنابراین حركت شرایطی را برای كودك فراهم می سازد كه بر اساس آن می تواند به اكتشاف دنیای پیرامون خود بپردازد. از طرفی كودك از ابتدای ورود به دنیای ناشناخته پیوسته در این تلاش است كه به كمك حركت و تربیت به زندگی خوب و سالم و پرطراوت دست یابد و برای دستیابی به نشاط و تندرستی ،‌باید از ورزش و بهداشت مدد جوید . برای رسیدن به چنین هدفی لازم است معلمان آگاه تربیت بدنی با مطالعات گسترده به آموزش صحیح تربیت به كودكان و نوجوانان همت گمارندفهرست مطالبمقدمه ۷ بیان مسأله ۱۰ اهمیت و ضرورت تحقیق ۱۲ اهداف تحقیق ۱۴ اهداف جزئی ۱۴ فرضیه های تحقیق ۱۵ محدودیت های تحقیق ۱۶ محدودیتهای خارج از کنترل محقق ۱۶ تعریف عملیاتی واژه ها ۱۶ تعریف حرکت ۲۰ طبقه بندی حرکت ۲۱ مبانی نظری ادراک ۲۴ تعریف ادراک ۲۴ انواع ادراک ۲۵ توانائیهای حرکتی و اهمیت آن ۲۶ توانائیهای جسمانی ۲۷ تواناییهای ادراکی ۲۸ تواناییهای ادارکی – حرکتی ۳۰ نظریه های رشد حرکتی ۳۴ ۱- نظریه دید حرکتی گتمن ۳۴ ۲-نظریه حرکت آفرینی بارش ۳۵ ۳- نظریه سازماندهی مجدد نظام عصبی ۳۶ ۴- نظریه حرکتی – ادراکی کفارت ۳۷ آزمونهای حرکتی ۳۹ ۱-۱- آزمون اندازه گیری ادراکی – حرکتی کفارت ۳۹ ۲- آزمون توانائیهای حرکتی لینلکلن – اوزرتسکی ۴۱ ۳- آزمون توانائیهای حرکتی برونینکز – اوزرتسکی ۴۵ کاربردهای کلی حرکتی ۴۸ ابزار جمع آوری اطلاعات ۴۸ ۱- آزمون ماتریس های پیشرونده ریون ۴۸ ۱-۱- ماتریسهای پیشرونده ریون فرم رنگی کودکان ۴۹ تصریح دستورالعمل ۵۱ ۲- اجرای آزمون رشد حرکتی لینیکلن – اوزرتسکی ۵۲ الف- وسایل و تجهیزات لازم : ۵۲ مروری بر تحقیقات انجام شده ۵۶ الف) تحقیقات داخلی ۵۷ ب) تحقیقات خارجی ۶۱ نتیجه گیری ۶۶ روش تحقیق ۶۹ جامعه آماری ۶۹ نمونه آماری ۷۰ متغیرهای تحقیق ۷۱ ابزار تحقیق ۷۲ روش آماری ۷۲ آزمون فرض های تحقیق ۷۴ تعادل پویا ۷۴ فرض اول ۷۴ تعادل ایستا ۷۷ فرض دوم ۷۷ هماهنگی ۸۰ فرض سوم ۸۰ دقت ۸۳ فرض چهارم ۸۳ سرعت حرکت ۸۶ فرض پنجم ۸۶ قدرت ۸۹ فرض ششم ۸۹ توانائیهای ادراکی – حرکتی ۹۱ فرض هفتم ۹۱ خلاصه پژوهش ۹۵ نتایج ۹۶ بحث و بررسی نتایج تحقیق ۹۷ تعادل پویا ۹۷ تعادل ایستا ۹۸ هماهنگی ۹۸ سرعت حرکت ۹۹ قدرت ۹۹ دقت ۱۰۰ توانائیهای ادراکی – حرکتی ۱۰۰ پیشنهادات ۱۰۱ پیشنهادات تربیتی آموزشی ۱۰۱ پیشنهادهای پژوهشی ۱۰۲ منابع ۱۰۳


کلمات کلیدی:
اثر بخشی; یك دوره; فعالیت بدنی ;توانائیهای ادراكی – حركتی; دانش آموزان


دانلود مقاله فلزات آمورف
دانلود مقاله درباره ی جامعه پسا صنعتی
دانلود اندازه­ گیری یون كروم (III) در پساب رنگی
دانلود مقاله در باره جایگاه پولشویی در ایران
دانلود پاورپوینت مدیریت خطوط کالا، نام های تجاری و بسته بندی (فصل پانزدهم كتاب اصول بازاریابی كاتلر )
دانلود پاورپوینت انتخاب و مدیریت کانال های بازاریابی (فصل هجدهم كتاب اصول بازاریابی كاتلر)
دانلود پاورپوینت مدیریت خرده فروشی، عمده فروشی و تدارکات بازار (فصل نوزدهم كتاب اصول بازاریابی كاتلر)
دانلود دانلود پاورپوینت برنامه ریزی نیروی انسانی و کارمندیابی
دانلود پاسخ های تشریحی سوالات کارشناسی ارشد تئوری های مدیریت مجموعه مدیریت سال 93 همراه با ذکر منبع و صفحه مربوط به طرح سوال
دانلود پاسخنامه تشریحی سوالات تئوری های مدیریت، رفتار سازمانی پیشرفته و مدیریت منابع انسانی پیشرفته مجموعه مدیریت آزمون نیمه متمرکز دکتری سال 1393