نام فایل : دانلود طراحی کتابخانه با استفاده از ابزار Rational Rose
گروه : کامپیوتر و IT
فرمت فایل : doc
حجم فایل : 1.914 مگا بایت
تعداد صفحات : 130
بازدید : 6

دانلود فایل
خلاصه:
در این پروژه سعی بر آن بوده است که با استفاده از یکی از ابزارهای مهندسی نرم افزار به نام Select یک پروژه واقعی و فنی را پیاده سازی کنیم

توضیحات:
در این پروژه سعی بر آن بوده است که با استفاده از یکی از ابزارهای مهندسی نرم افزار به نام Select یک پروژه واقعی و فنی را پیاده سازی کنیم.در ابتدا لازم بوده است که به بررسی محتوای قضیه پرداخته شود تا خواننده و کاربر براحتی بتوانند با سیستم مزبور رابطه برقرار کنند.برای شروع کار مطالبی راجب مهندسی نرم افزار و علت پیدایش آن پس از دوران بحران نرم افزار را بیان میکنیم. سپس الگوها و روش های جاری و مزایا و معایب هر یک مورد بررسی قرار گرفته است. در انتهای مبحث مهندسی نرم افزار تعریفی از متدولوژی و لزوم استفاده از آن بیان شده است.پس از مبحث مهندسی نرم افزار به مبحث آنالیز و طراحی می پردازیم. در این مبحث نحوه مدل سازی سیستم از دیدگاه های موجود و نکات اصلی بیان میشود.سپس به اصل موضوع یعنی Case Tools Select میرسیم. برای آشنایی بیشتر ابتدا یک آموزش کلی داده میشود و ارتباط هر یک از اجزا را با مسائل و مباحث مهندسی نرم افزار و مبحث آنالیز و طراحی سیستم را متوجه می شوید.در انتها به بیان پروژه که مکانیزه کردن یک کتابخانه می باشد می پردازیم. در این پروژه نمودار های DFD LDS به همراه سطوح شکسته شده ان و نمودار ELH استفاده شده است. هر کدام از این نمودارها سیستم را از دیدگاهای مختلف ( مدلسازی از دیدگاه داده، مدلسازی از دیدگاه پردازشی و مدلسازی از دیدگاه رفتاری-زمانی ) تجزیه، تحلیل و بررسی قرار میدهند.فهرست مطالبچکیده 1مقدمه 2فصل اول: کلیات 4فصل دوم: مدلها2-1 Analysis Modeling62-2 Data Dictionary 82-3 مدلسازی از دیدگاه داده ای102-4 مدلسازی از دیدگاه پردازشی102-5 ویژگیهای CASE TOOLS11فصل سوم:نحوه مدلسازی سیستم از دیدگاه داده3-1 Attribute153-2 Relation163-3 Cardinality163-4 Modalityفصل چهارم:نحوة مدل سازی سیستم از دیدگاه پردازشی4-1سطحAbstract194-2Context Diagram194-3External Entity194-4Process204-5Data object204-6Data store204-7Manual store204-8 Transient store20فصل پنجم:نحوه مدل سازی از دیدگاه زمانی رفتاری 26فصل ششم:اموزش National Rose6- 1 Preparing For Code Generation286-2 What Get Generate306-3 Use Case Diagram316-4 Working with Use Cases326-5 Working with Actors326-6 Interaction Diagram376-7 انواع Objects426-8 Message Specification for Message426-9 Class Diagram466-10 Finding Relationship646-11 Associations656-12 Aggregations666-13 Relationship Names746-14 Using Roles746-15Using Friend Relationship766-16 Setting Containment 766-17 Using Qualifiers786-18 Using Link Elements786-19 Using Constraints796-20 State transition Diagram806-21 Component View896-22 Deployment View986-23 processors1006-24 Devices1016-24 Connections1026-25 Processes 102فصل هفتماسناد پروژه کتابخانه106نتیجه گیری 110پیوست ها111منابع و ماخذ112فهرست اشکال114114115115Main115Class Diagram 116امانت بردن Activity117جریمه ها Activity117امانت بردن collaboration 118جریمه ها collaboration118کتابهای ذخیره شده collaboration119امانت بردن sequence119برگرداندن امانتی sequence120برگرداندن امانتی Activity120برگرداندن امانتی collaboration121جریمه ها sequence121کتابهای ذخیره شده Activity122کتابهای ذخیره شده sequence122


کلمات کلیدی:
طراحی کتابخانه ;ابزار Rational Rose


دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق نگرش سازمانی
دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق اعتبار
دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق فرش ایران
دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق نقش مدیران
دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق سند چشم انداز 1404
دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق صنعت بیمه
دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت برند
دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق کیفیت سود
دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق عدم تقارن اطلاعاتی
دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق انگیزش