نام فایل : دانلود تحلیل كمانش ورقهای مدور مركب ارتوتروپ با استفاده از نرم افزار المان محدود
گروه : ساخت و تولید
فرمت فایل : doc
حجم فایل : 2.857 مگا بایت
تعداد صفحات : 280
بازدید : 5

دانلود فایل
خلاصه:
در این پایان نامه رفتار كمانش ورق های دایره ای شكل مركب با استفاده از تئوری المان محدود و نرم افزار ANSYS مورد بررسی قرار گرفته است هدف از این پایان‌نامه بدست آوردن بارهای فشاری كمانش در مودهای مختلف می باشد

توضیحات:
در این پایان نامه رفتار كمانش ورق های دایره ای شكل مركب با استفاده از تئوری المان محدود و نرم افزار ANSYS مورد بررسی قرار گرفته است. هدف از این پایان‌نامه بدست آوردن بارهای فشاری كمانش در مودهای مختلف می باشد.فصل اول مقدمه ای در مورد مواد كامپوزیت می باشد.در فصل دوم به معرفی ماتریسهای به كار رفته در ساخت مواد مركب و بعضی از ویژگیهای آنها پرداخته شده است.در فصل سوم الیاف و تقویت كننده های پر كاربرد در ساخت كامپوزیتها بررسی شده است.در فصل چهارم به معرفی روش ساخت كامپوزیتها و پروسه تولید آنها اشاره شده است.فصل پنجم به كاربرد كامپوزیتها در صنایع مختلف اختصاص یافته است.در فصل ششم مقدمه ای از تئوری حاكم برمواد مركب و پیش بینی رفتار شكست این مواد می باشد.در فصل هفتم معادلات حاكم بر كمانش ورقهای كامپوزیت و معادلات تعادل آنها ارائه شده است.پدیده كمانش در مورد بسیاری از سازه ها و جزء های تحت تاثیر نیروی فشاری مطرح می باشد. برخلاف تیرها كه پس از كمانش بدون تحمل بار زیادی دچار تسلیم می شوند، ورقها می توانند پس از وقوع كمانش در مواردی تا چندین برابر بار كمانش را تحمل كنند. استفاده از این توانایی ورقها گامی مهم و موثر درجهت بهینه سازی، سازه های هوایی شده است.در فصل هشتم مقدمه ای در مورد روشهای المان محدود و نرم افزار ANSYS ارائه شده است.در فصل نهم، به معرفی المانها و روشهای تحلیل كمانش مواد مركب در نرم افزار ANSYS پرداخته شده است. در ادامه، تحلیل گام به گام كمانش ورقهای مركب و معرفی دستورات مربوط به هر مرحله صورت گرفته است.در فصل دهم نتایج بدست آمده از 60 مورد تحلیل كمانش ارائه شده است.و بالاخره در فصل یازدهم به مقایسه و تحلیل داده های بدست آمده اختصاص یافته است. در پایان نتیجه گیری و پیشنهاد برای ادامه كار پژوهش آمده است.فهرست مطالبچكیدهفصل اول: مقدمه ای بر مواد مركب1-1- كامپوزیت چیست؟......................... 21-2- مزایای كامپوزیتها...................... 41-3- محدودیتهای كامپوزیتها.................. 71-4- تاریخچه صنعت كامپوزیتها................ 81-5- فازهای كامپوزیتی و تقسیم بندی كامپوزیتها101-6- خواص كامپوزیتها........................ 121-7- مقاومت كامپوزیتهای لیفی................ 14فصل دوم: ماتریسها (رزیتها)2-1- ماتریسها............................... 182-2- پلیمریزاسیون........................... 192-3- پلیمرهای گرما سخت و گرما نرم........... 202-4- رزینهای ترموپلاستیك (گرما نرم).......... 202-5- رزینها گرما سخت (ترموست)............... 212-6- نقش ماتریسها........................... 222-7- رزینهای اپوكسی......................... 232-8- معایب رزینهای اپوكسی................... 242-9- تقسیم بندی انواع تجاری رزینهای اپوكسی.. 242-10- رزینهای پلی استر غیراشباع............. 252-11- انواع رزینهای پلی استر تجاری.......... 262-12- خصوصیات رزینهای پلی استر.............. 282-13- معایب رزینهای پلی استر غیراشباع....... 282-14- رزینهای فنولیك........................ 292-15- خواص و كاربردهای رزینهای فنولیك....... 302-16- معایب و محدودیتهای رزینهای فنولیك..... 302-17- ماتریسهای فلزی........................ 31فصل سوم: الیاف (تقویت كننده ها)3-1- تقویت كننده ها......................... 333-2- تقویت كننده های لیفی................... 333-3- الیاف شیشه............................. 353-4- مزیتهای اصلی الیاف شیشه................ 353-5- عیوب اصلی الیاف شیشه................... 363-6- سایز الیاف............................. 383-7- آهار................................... 393-8- خواص الیاف شیشه........................ 403-9- الیاف پیشرفته.......................... 413-10- الیاف بور............................. 423-11- خواص و كاربرد الیاف بور............... 433-12- الیاف سیلیكون كاربید.................. 443-13- الیاف سیلسیم كاربید................... 443-14- الیاف آلومینا......................... 453-15- الیاف كربن وگرافیت.................... 463-16- الیاف كربن............................ 463-17- خواص الیاف كربن و گرافیت.............. 483-18- كامپوزیتهای كربن و گرافیت............. 483-19- مزیتهای اصلی الیاف كربن............... 493-20- بحث میكروسكوپی در مورد الیاف كربن..... 493-21- الیاف آرامید یا پلی آمیدهای حلقوی..... 503-22- خصوصیات آرامیدها...................... 513-23- الیاف پلی اتیلن....................... 523-24- الیاف سرامیكی......................... 523-25- مقایسه الیاف مختلف.................... 53عنوان صفحهفصل چهارم: ساخت مواد مركب4-1- فرایندهای ساخت كامپوزیتها.............. 564-2- قالب گیری باز.......................... 564-3- قالب گیری بسته......................... 574-4- تقسیم بندی براساس حجم تولید............ 584-5- تعاریف فرایند قالب گیری باز............ 594-6-تعاریف بكار بردن رزین................... 594-7- روش لایه گذاری دستی..................... 604-8- روش پاشش توسط پیستوله.................. 624-9- فیلامنت وایندینگ........................ 634-10- قالب گیری فشاری....................... 664-11- روش كششی.............................. 694-12- قالب گیری با كیسه خلاء................. 704-13- فرایند تزریق در خلاء................... 734-14- قالب گیری به روش انتقال رزین RTM...... 74فصل پنجم: كاربرد كامپوزیتها5-1- مقدمه.................................. 795-2- صنایع حمل و نقل جاده ای................ 795-3- استفاده از مواد كامپوزیت در ساخت تانكهای جنگی و سلاح 815-4- كاربرد كامپوزیتها در صنایع هوا فضا..... 825-5- استفاده در ساخت فضاپیماها.............. 845-6- استفاده كامپوزیتها در صنایع حمل و نقل ریلی 865-7- كاربرد كامپوزیتها در واحدهای شیمیایی... 865-8- كامپوزیتها درصنعت دریایی............... 885-9- صنایع الكتریكی......................... 885-10- صنعت هسته ای.......................... 89فصل ششم: تئوری حاكم بر مواد مركب6-1- مقدمه.................................. 91عنوان صفحه6-2- رفتار ماكرومكانیك یك لایه............... 916-3- ثابتهای مهندسی برای مواد ارتوتروپ...... 956-4- جهت گیری الیاف در مواد مركب............ 966-5- استحكام در مواد مركب................... 966-6- تئوریهای شكست در حالت دو محوری بر مواد ارتوتروپ 976-7- تئوری تنش حداكثر....................... 976-8- معیار كرنش حداكثر...................... 986-9- تئوری Tsai-Hill............................ 996-10- تئوری Tsai-Wu........................... 101فصل هفتم: كمانش پوسته ها و مباحث تئوری مربوط به آن7-1- مقدمه.................................. 1047-2- معادلات غیرخطی تعادل ورق................ 106فصل هشتم: آشنایی با المان محدود و نرم افزار ANSYS8-1- مقدمه.................................. 1268-2- مسائل مهندسی........................... 1268-3- روشهای عددی............................ 1278-4- تاریخچه ای كوتاه بر روش المان محدود و نرم افزار ANSYS1288-5- مراحل اصلی در روش المان محدود.......... 1318-6- توابع شكل (Shape Function)................... 1328-7- تقسیم بندی یك ناحیه به تعدادی المان برای المانهای یك بعدی 1338-8- معرفی توابع شكل برای یك المان خطی...... 1348-9- خواص توابع شكل......................... 1458-10- المان درجه دوم........................ 136فصل نهم: مدل سازی مواد مركب در ANSYS 5.49-1- مقدمه.................................. 1399-2- مدل سازی مواد مركب در روش h-method........ 1399-3- المان Sheel-91............................ 139عنوان صفحه9-4- المان Shel-99............................. 1419-5- المان Solid-46............................ 1429-6- مدل سازی مواد مركب در روش p-method........ 1439-7- روش تعریف ساختارهای لایه ای............. 1449-8- روش تعریف خصوصیات هر لایه بطور جداگانه.. 1449-9- تفاوت روش p-method / h-method................. 1449-10- روش تحلیل كمانش در نرم افزار ANSYS.... 1459-11- نكاتی در مورد مش بندی توسط نرم افزار ANSYS 1459-12- نكاتی در مورد تحلیل كمانش............. 1489-13- تحلیل ورق های دایره ای شكل در نرم افزار ANSYS 1499-14- حل مساله كمانش توسط دستورات APDL...... 1609-15- برنامه APDL برای حل مساله كمانش....... 161فصل دهم: نتایج10-1- مقدمه................................. 17010-2- ملاحظات................................ 170فصل یازدهم: نتیجه گیری و پیشنهاد برای ادامه كار11-1- مقدمه................................. 24711-2- نقش ضخامت بر بارهای حاصل از كمانش..... 24711-3- نقش مدولهای الاستیسیته................. 25011-4- زاویه الیاف و تاثیر آن در كمانش....... 25211-5- پیشنهاد برای ادامه كار................ 253مراجع....................................... 255ضمائم....................................... 256فهرست اشكالعنوان صفحهفصل اول: مقدمه ای بر مواد مركبشكل 1-1: انواع مختلف كامپوزیتها............. 12شكل 1-2: نمودارهای تنش- كرنش در زوایای مختلف13شكل 1-3: انواع مختلف تقویت كننده ها......... 15شكل 1-4: انواع مختلف الیاف.................. 16فصل سوم: الیاف (تقویت كننده ها)شكل3-1: تنش- كرنش برای تقویت كنندگان مختلف.. 35شكل3-2: تصاویر میكروسكوپی از الیاف برون اپوكسی42شكل 3-3: شكل الیاف مختلف.................... 54فصل چهارم: ساخت مواد مركبشكل 4-1: نحوه بافت در روش فیلامنت............ 63شكل 4-2: شماتیك دستگاه بافت فیلامنت.......... 64شكل 4-3: دستگاه بافت فیلامنت................. 65شكل 4-4: ماشین آلات بكار رفته در روش BMC..... 66شكل 4-5: ماشین آلات بكار رفته در روش SMC..... 67شكل 4-6: روش كششی........................... 69شكل 4-7: ماشین آلات RTM...................... 75شكل 4-8: ماشین آلات بكار رفته در روش RTM..... 76فصل پنجم: كاربرد كامپوزیتهاشكل 5-1: كاربرد كامپوزیتها در بوئینگ 737-30082شكل 5-2: پوسته موتور و نگهدارنده آن در بوئینگ 757 82شكل 5-3: كاربرد كامپوزیتها در موتور راكتها.. 85فصل هفتم: كمانش پوسته هاو مباحث تئوری مربوط به آنشكل 7-1: ورق مستطیلی تحت نیروی فشاری دو محوره110شكل 7-2: برایندهای تنش و ممان بر روی یك المان از ورق 110شكل 7-3: لایه های ورق........................ 117عنوان صفحهشكل 7-4: كوتاه شدگی لبه های ورق............. 117فصل هشتم: آشنایی با المان محدود و نرم افزار ANSYSشكل 8-1: كاربرد اولیه المان محدود........... 130شكل 8-2: مدل سازی تیر مخروطی تحت كشش به فنرهای سری130شكل 8-3: تقسیم یك ناحیه به مناطق كوچكتر (گره ها و المانها)133فصل نهم: مدل سازی مواد مركب در ANSYS 5.4شكل 9-1:المان پوسته ای Shell-91 برای مدل سازی ورق ها و پوسته ها.............................................. 140شكل 9-2: المان پوسته ای Shell-99 برای مدل سازی ورق ها و پوسته ها.............................................. 141شكل 9-3: المان سه بعدی Solid-46 المان بندی مسائل سازه ای 143شكل 9-4: مش بندی آزاد....................... 146شكل 9-5: استفاده از Smart Size برای ریز كردن مش بندی 146شكل 9-6: مش بندی دستی....................... 148شكل 9-7: منوی انتخاب المان.................. 150شكل 9-8: منوی ویژگیهای مكانیكی.............. 151شكل 9-9: منوی انتخاب تعداد لایه.............. 152شكل 9-10: منوی مربوط به ضخامت و زاویه الیاف. 153شكل 9-11: مدل سازی ورق...................... 153شكل 9-12: منوی مش بندی...................... 155شكل 9-13: ورق مش بندی شده از نمای ایزومتریك. 156شكل 9-14: فعال كردن منوی محاسبه ماتریس سختی. 158فصل دهم: نتایجشكل 10-1: نمای روبرو- مود اول كمانش- كولار اپوكسی 172شكل 10-2: نمای ایزومتریك- مود اول كمانش- كولار اپوكسی 172شكل 10-3: معادله رویه كمانش داده در مد اول.. 173شكل 10-4: نمای روبرو- مود دوم كمانش- كولار اپوكسی 174شكل 10-5: نمای ایزومتریك- مود دوم كمانش- كولار اپوكسی 174شكل 10-6: معادله رویه كمانش داده در مود دوم. 175شكل 10-7: معادله رویه كمانش داده در مود دوم. 176عنوان صفحهشكل 10-8: معادله رویه كمانش داده در مود دوم. 177شكل 10-9: نمای روبرو- مود سوم كمانش- كولار اپوكسی 178شكل 10-10: نمای ایرومتریك- مود سوم كمانش- كولار اپوكسی 178شكل 10-11: نمایش رویه كمانش داده در مد سوم.. 179شكل 10-12: نمایش رویه كمانش داده در مد سوم.. 180شكل 10-13: نمایش رویه كمانش داده در مد سوم.. 181شكل 10-14: نمای روبرو- مد چهارم كمانش- كولار اپوكسی182شكل 10-15: نمای ایزومتریك- مد چهارم كمانش- كولار اپوكسی182شكل 10-16: معادله روی كمانش داده در مد چهارم183شكل 10-17: معادله روی كمانش داده در مد چهارم184شكل 10-18: معادله روی كمانش داده در مد چهارم185فهرست جداولعنوان صفحهفصل سوم: الیاف (تقویت كننده ها)جدول 3-1: انواع الیاف شیشه تجاری- نام و نوع مواد موجود در لیف 36جدول 3-2: قطرهای موجود الیاف تجاری.......... 39جدول 3-3: اتر دما بر استحكام الیاف شیشه نوع E41جدول 3-4: خواص الیاف Sic..................... 44جدول 3-5: خواص بعضی از الیاف آلومینا........ 45جدول 3-6: خواص بعضی از الیاف كربن........... 47جدول 3-7: مهمترین خصوصیات تقویت كننده های با كارایی بالا 53فصل پنجم: كاربرد كامپوزیتهاجدول 5-1: برخی از خصوصیات كامپوزیتها و فلزات صنعتی83جدول 5-2: نمونه ای از اجزاء ساخته شده با كامپوزیت 84فصل دهم: نتایججدول 10-1: ویژگیهای مكانیكی كامپوزیتها...... 170فصل یازدهم: نتیجه گیری و پیشنهاد برای ارائه كارجدول 11-1: مقایسه بارهای كمانش برای چهار ماده مركب در حالت زاویه‌ای90/0 با سهضریب P 5/0 و 1/0 و 015/0.................... 248جدول 11-2: نقش الیاف در تغییر بارهای كمانش.. 252


کلمات کلیدی:
تحلیل كمانش ;ورقهای مدورمركب ارتوتروپ ;نرم افزار المان محدود;کمانش;ارتوتروپ;کامپوزیت


دانلود پاورپوینت مجموعه خانه عامری ها (کاشان)
دانلود پاورپوینت تحلیل مجتمع مسکونی VMکپنهانگ دانمارک
دانلود پاورپوینت طرح مرمت و احیاء خانه صلح جو ( تبریز )
دانلود پاورپوینت نظریه پردازان مرمت شهری
دانلود پاورپوینت موزه یهود برلین - آلمان
دانلود پاورپوینت بررسی فلسفه دین در معماری
دانلود پاورپوینت مبلمان شهری
دانلود پاورپوینت مجتمع مسکونی آلبیون
دانلود پاورپوینت طرح ساماندهی بافت فرسوده اراک (کوی رودکی)
دانلود پاورپوینت بررسی محله هرندی