نام فایل : دانلود روند اتصال بین دو ماده سرامیكی و اتصال بین یك ماده سرامیكی با فلز
گروه : مواد و متالوژی
فرمت فایل : doc
حجم فایل : 2.673 مگا بایت
تعداد صفحات : 61
بازدید : 6

دانلود فایل
خلاصه:
در این مجموعه روند اتصال بین دوماده سرامیكی و اتصال بین یك ماده سرامیكی با فلز بررسی می‌شود در ابتدا اتصال بین سرامیك با فلز بررسی می‌شود

توضیحات:
در این مجموعه روند اتصال بین دوماده سرامیكی و اتصال بین یك ماده سرامیكی با فلز بررسی می‌شود. در ابتدا اتصال بین سرامیك با فلز بررسی می‌شود كه این اتصال نیازمند متالیزه كردن یا فلزی كردن سطح سرامیك می‌باشد چرا كه با این كار جذب و چسبندگی فلز به سرامیك بهتر انجام می‌شود. ابتدا فرایند متالیزه كردن توضیح داده می‌شود و بعد انواع تكنیكهای آن كه عبارتند از 1- تكنیك پودر فلز زینتر شده 2- تكنیك نمك فلز نسوز 3- تكنیك پودر شیشه / فلز 4- روش رسوب دادن بخاربعد از متالیزه كردن اتصال سرامیك به فلز با استفاده از فاز جامد و فاز مایع توضیح داده می‌شود. اتصال در دوفاز جامد دو قسمت دارد 1- اتصال پرس گرم 2- اتصال بوسیله باند دیفوزیونی و اتصال با استفاده از فاز مایع نیزدو قسمت دارد 1- لحیم‌كاری 2- جوشكاری (Brazing) درفصل بعد اتصال سرامیكهای اكسیدی با استفاده از شیشه مورد بحث قرار می‌گیرد. و در این مورد مقاله‌ای درباره اتصال آلوسینا به یك كامپوزیت عنوان می‌شود. اتصال سرامیكهای غر اكسیدی مبحث بعدی می‌باشد كه شامل سرفصل‌های زیررا شامل می‌شود: 1- واكنشهای اتصالی 2- روشهای اتصال 3- اتصال حال جامد 4- اتصال یوتكتیك 5- خواص اتصال 6- مواد مخصوص اتصال درفصل آخر نیز كاربردهای سرامیكهای پیشرفته و اتصالات آنها مورد بررسی قرار می‌گیرد.فهرست مطالبفصل 1 - متالیزه كردن و تكنیكهای آن1-1 ) فرایند متالیزه كردن1-2 ) تكنیك پودر فلز زینترشده1-3 ) تكنیك نمك فلز نسوز یاراكتیو1-4 ) تكنیك پودر شیشه‌ / فلز1-5 ) تكنیك رسوب دادن بخارفصل 2- روشهای اتصال سرامیك به فلزبا استفاده از فازجامد2-1) تكنیك استفاده از پرس گرم2-2) اتصال بوسیله بانددیفوزیونیفصل 3- روشهای اتصال سرامیك به فلز با استفاده ازفاز مایع3-1 ) لحیم‌كاری3-2 ) جوشكاری (Brazing)فصل 4- اتصال سرامیكهای اكسیدی به یكدیگر4-1) اتصال سرامیكهای اكسیدی به یكدیگر با استفاد از شیشهفصل 5- اتصال سرامیكهای غیر اكسیدی5-1) واكنشهای اتصالی5-2 ) روشهای اتصال5-3 ) اتصال حالت جامد5-4 ) اتصال یوتكتیك5-5 ) خواص اتصال5-6 ) مواد مخصوص اتصالفصل 6 - كاربرد سرامیكها و اتصالات آنها6-1 ) كاربرد در دستگاههای خودكار6-2 ) كاربرد در الكترونیك6-3 ) مصارف هسته‌ای6-4 ) كاربردهای متفرقه


کلمات کلیدی:
اتصال بین دو ماده سرامیكی ;اتصال بین یك ماده سرامیكی با فلز;اتصال;واکنشهای اتصالی;روشهای اتصال;اتصال حال جامد;اتصال یوتکنیک;خواص اتصال;متالیزه


دانلود اقدام پژوهی چگونه توانستم مشکل کم رویی و عدم اعتماد به نفس را در ناهید حل نمایم
دانلود اقدام پژوهی چگونه با دانش آموزانم انگیزه تلاش را در کلاس ریاضی پیدا کردیم؟
دانلود اقدام پژوهی چگونه اختلال در خواندن رضا را برطرف کنیم
دانلود اقدام پژوهی چگونه می توانم لکنت زبان دانش آموزم را بر طرف نمایم
دانلود دانلوداقدام پژوهی چگونه توانستم توانایی دانش آموزان را در حفظ اصطلاحات زیست افزایش دهم
دانلود دانلود اقدام پژوهی چگونه خلاقیت دانش آموزان کلاس اول را پرورش دادم
دانلود دانلود اقدام پژوهی چگونه می توانیم ترس محمود از آموزگار و کلاس درس را کاهش دهیم و شاید نهایتاً به طور کامل از بین ببریم
دانلود دانلود اقدام پژوهی چگونه می توانم دانش آموزان مدرسه راهنمایی را به خوردن قرص آهن ترغیب كنم؟
دانلود دانلود اقدام پژوهی چگونه توانستم مشکلات رفتاری در سرویس مدارس را بهبود بخشم
دانلود دانلود اقدام پژوهی چگونه توانستم دانش آموزانم را با فعالیت های تكمیلی به رسم هندسی علاقه مند كنم؟