نام فایل : دانلود تحقیق درباره لیزر و تاریخچه پیدایش و کاربرد آن
گروه : فیزیک
فرمت فایل : doc
حجم فایل : 68 کیلو بایت
تعداد صفحات : 74
بازدید : 5

دانلود فایل
خلاصه:
دانلود تحقیق درباره لیزر و تاریخچه لیزر و کاربرد لیزر در صنعت و پزشکی و

توضیحات:
*تحقیق درباره لیزر و تاریخچه پیدایش و کاربرد آن*فهرستعنوان صفحهمقدمه..............................................................................................................................................4فصل اول: لیزرماهیت نور.......................................................................................................................................6تاریخچهﻯ پیدایش لیزر...................................................................................................................7گسیل خود به خود..........................................................................................................................8گسیل القایی....................................................................................................................................9لیزر چگونه تولید میشود..............................................................................................................10ویژگیﻫای نور لیزر.......................................................................................................................12سوئیچ Q......................................................................................................................................13انواع لیزر......................................................................................................................................14فصل دوم: کاربردهای آنکاربرد لیزر در صنعت...................................................................................................................21 مینیاتوری............................................................................................................................................................23 تمامنگاری (هولوگرافی).....................................................................................................................................23 ثبت با لیزر.........................................................................................................................................................26 ساختمانﺳازی و کشاورزی................................................................................................................................26 سایر کاربردها.....................................................................................................................................................27کاربرد لیزر در مبحث نظامی.........................................................................................................30کاربرد لیزر در پزشکی..................................................................................................................33 چشم.................................................................................................................................................................33 پوست................................................................................................................................................................34 دندان پزشکی.....................................................................................................................................................36 جراحی................................................................................................................................................................37 درمان بیماریﻫا....................................................................................................................................................39 لیزرهای باهوش..................................................................................................................................................40 لیزرهای خانگی..................................................................................................................................................40 اثرات لیزر بر بدن...............................................................................................................................................41 خطرات اختصاصی لیزر.................................................................................................................................... 41کاربرد لیزر در تحقیقات...........................................................................................................................43کاربرد لیزر در ارتباطات.......................................................................................................................... 48کاربردهای لیزر ND-YAG....................................................................................................................52پرتوافشانی بر هنر دیرینهﻯ تاریخ.............................................................................................................52ایمنی لیزرها .............................................................................................................................................53فصل سوم: بازدیدهابیمارستان فارابی........................................................................................................................................58دندان پزشکی............................................................................................................................................60دانشگاه شهید بهشتی.................................................................................................................................61فصل چهارم: نتیجه‌گیریپیشنهادات..................................................................................................................................................65خلاصهﺍی از متن با توجه به.....................................................................................................................66نتیجه‌گیری.................................................................................................................................................68واژه‌نامه......................................................................................................................................................69منابع ........................................................................................................................................74مقدمه«اقرا بسم ربک الذی خلق» بخوان به نام پروردگارت که تو را آفرید.خدایا اولین سخن تو با پیامبرت خواندن بود. توخیر بندﻩات را در دانشمند بودن او میﺩانی. پس خدایا شناخت علوم بر ما آسان ساز. یعنی شناختن و دانستن چیزی همان طور که هست واین از صفات خداوند است. از آغاز آفرینش انسان تاکنون میلیونﻫا سال میگذرد. در این سالها انسان شاهد تغییرات زیادی در محیط پیرامونش بودهﺍست. تمامی این تغییرات ناشی از قدرت عقل و قوﻩی اراده و تصمیمگیری اوست.اما امروزه شاهد پیشرفتﻫای شگرفی در علوم مختلف از جمله پزشک، شیمی، زیستشناسی، ارتباطات و... هستیم که بسیاری از این پیشترفتﻫا را مدیون اختراع پرتویی شگفتﺍنگیز به نام لیزر میﺩانیم.لیزر یا به اصطلاح نور باشکوه نوع کامﻸ جدیدی از نور است که بسیاری از آرزوﻫای رویاگونهﻯ بشر را جامهﻯ عمل پوشاندهﺍست، به طوری درخشانتر از هر چه که در طبیعت یافت میشود. با لیزر میتوان عجایبی به بار آورد و هر مادهﻯ شناخته شده روی زمین را در کسری از ثانیه بخار کرد.لیزرها آن چنان قدرتمند هستند که میتوانند فرﺁیند همﺠوشی هستهﺍی را ایجاد نمایند همان فرﺁیندی که در خورشید صورت میگیرد که برای به وجود آمدن آن گرمایی بالغ بر K10 نیاز است.امروزه لیزرﻫا کاربردﻫای وسیعی در علوم مختلف از جمله: صنعت، پزشکی، کشاورزی، ساختمان سازی، هولوگرافی، شیمی، زیست شناسی و ارتباطات یافتهﺍند.هدف ما از انجام چنین تحقیقی آشنایی بیشتر با لیزر و کاربردﻫای آن ﺍست تا بتوانیم علت اصلی پیشرفتﻫای بشر را در بسیاری از زمینهﻫای علمی و تحقیقی دریابیم و از آنﻫا در جهت پیشرفتﻫای جدیدی برای کشورمان وتمام جهانیان استفاده کنیم.فصل اول: لیزرماهیت نوراسحاق نیوتن در سال 1672 برای اولین بار نظریهﻯ ذرهﺍی بودن نور را بیان کرد و انیشتین نیز با انجام آزمایش فوتوالکتریک نظریهﻯ نیوتن را ﺗﺄیید کرد. نیوتن هم چنین با عبور دادن نور از منشور توانست نور را تجزیه کند.نور خود یک موج الکترومغناطیسی است و میﺩانیم که موج دارای 3 مشخصهﻯ اصلی: بسامد، دوره و طول موج است. طول موج یکی از مهمترین مشخصهﻫای موج است که با انرژی رابطهﻯ عکس دارد. بنابراین موجﻫای مختلف را میتوان به صورت طیف موجﻫای الکترومغناطیسی نمایش داد.کریستین هویکینس، فیزیکﺩان هندی برای اولین بار توانست به کمک پخش، بازتاب و شکست نور، ماهیت موجی بودن نور را بیان کند و توماس یانگ با آزمایش پراش نور آن را ثابت کرد.لیزر در واقع نوعی نور است و با توجه به محیط فعالش در قسمتﻫای مختلف طیف موجﻫای الکترومغناطیسی قرار میگیرد.تاریخچهﻯ پیدایش لیزردر سال 1917 میلادی انیشتین تحقیقی را بر روی نظریهﻯ نور و تشعشع آغاز کرد. در پیﺁمد این تحقیقات، انیشتین در مقالهﻯ علمی خود «در نظریهﻯ کوانتومی تشعشع» چگونگی تحریک شدن اتمﻫا و آزاد کردن نور از آنﻫا را شرح داد که در قسمتﻫای بعدی به تشریح کامل آن میﭘردازیم.بعد از انیشتین، تاونز به در خواست نیروی دریایی آمریکا برای ساخت وسیلهﺍی که بتواند بسامد بالای میکروموج، جهت استفاده در ارتباطات تهیه کند، مشغول به تحقیق در مورد گسیل القایی شد. وی سرانجام در سال1935 با استفاده از ماده فعال آمونیاک توانست میزر را تولید کند. تاونز پس از اختراع میزر که اولین کاربرد عملی اصول انیشتین در مورد گسیل القایی بود به فکر ساخت دستگاهی بود که بتواند طول موجﻫای کوتاهتری نسبت به میکروموج داشته باشد.سرانجام در سال 1959 دکتر تئودور مایمن فکر تاونز را به نتیجه رسانید و اولین لیزر راساخت. مایمن با قرار دادن میلهﺍی از یاقوت مصنوعی درون شیشهﺍی مار پیچی که دو انتهای میله صیقل داده شده بود، توانست لیزر را تولید کند.


کلمات کلیدی:
لیزر;تاریخچه پیدایش لیزر;کاربرد لیزر;ماهیت لیزر و نور;ویژگی های نور لیزر;سوئیچ;انواع لیزر;مینیاتوری با لیزر;تمامنگری با لیزر;هولوگرافی با لیزر;کاربدر لیزر در پزشکی;دانلود;دانلود مقاله;دانلود تحقیق;دانلود پایان نامه


دانلود کتاب تکنیک های عملی کردن دانسته ها
دانلود کتاب مدیریت استراتژیک تالیف فرد.ار.دیوید
دانلود نمونه سوالات مصاحبه های حضوری و گزینش استخدامی با پاسخنامه
دانلود کتاب اموزش سریع و راحت اکسل (Excel)
دانلود کتاب اموزش سریع اتوکد(Autocad) برای ترسیم دو بعدی و سه بعدی قطعات صنعتی
دانلود کتاب بازاریابی و مدیریت بازار
دانلود کتاب مقایسه تطبیقی کانال های توزیع بیمه های زندگی با نگاهی بر تجربیات جهانی واولویت بندی انها در بازار ایران
دانلود نمونه سوالات اصول و کلیات بیمه با پاسخنامه
دانلود کتاب اصول بازاریابی جلد اول (فصل های 1 تا 11)
دانلود بررسی رابطه بین مدیریت ارتباط با مشتری و عملکرد سازمانی در شعبات بانک ملی استان سمنان