خلاصه:
عنوان پروپزال بررسی رابطه اقلام تعهدی و فعالیتهای تامین مالی خارجی با بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دسته مدیریت مالی، حسابداری تعداد صفحات 19 صفحه فرمتword (قابل ویرایش) کلمات کلیدی پروپزال بررسی رابطه اقلام تعهدی و فعالیتهای تامین مالی خارجی با بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران چکیده در این

توضیحات:
عنوان: پروپزال بررسی رابطه اقلام تعهدی و فعالیتهای تامین مالی خارجی با بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهراندسته: مدیریت مالی، حسابداریتعداد صفحات: 19 صفحهفرمت:word (قابل ویرایش)کلمات کلیدی: پروپزال بررسی رابطه اقلام تعهدی و فعالیتهای تامین مالی خارجی با بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانچکیده: در این پژوهش به دنبال این هستیم تا رابطه بین اقلام تعهدی و فعالیتهای تامین مالی خارجی با بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران راکشف کنیم.لازم به توضیح است که اقلام تعهدی کل به اقلام تعهدی سرمایه درگردش و اقلام تعهدی بلندمدت تقسیم می شوند که اقلام تعهدی سرمایه در گردش نشان دهنده رشد در دارائی های عملیاتی خالص جاری و اقلام تعهدی بلندمدت نشان دهنده رشد در دارائی های عملیاتی خالص بلند مدت می باشد، در حالی که هردو نشان دهنده افزایش(کاهش) سود جاری است.این قایل پروپزال رشته حسابداری و مدیرت مالی با عنوان بررسی رابطه اقلام تعهدی و فعالیتهای تامین مالی خارجی با بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد و شامل بخشهای زیر است:1- عنوان2- تعریف مسأله (بیان مسئله)الف - ضرورت و اهمیت موضوع به لحاظ نظری و كاربردیب - مقدمه و تشریح مسله3- پژوهشهای علمی انجام شده قبلی در ارتباط با پایان‌نامه (بطور مختصر):الف): تحقیقات خارجی ب): تحقیقات داخلی که نوع مدل (الگو)، روش تحقیق و نتایج مشخص باشد.4- حدود پژوهش الف- دامنه زمانی و مكانی اجرای پژوهشب- محیط جغرافیایی اجرای پژوهشج- جمع آوری داده هاکلید واژه های فارسی و انگلیسی (حداکثر 5 کلید واژه):5- فرضیات پژوهش6- اهداف پژوهش7- خلاصه و مراحل روش پژوهش8- منابع


کلمات کلیدی:
پروپزال بررسی رابطه اقلام تعهدی و فعالیتهای تامین مالی خارجی;بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران


دانلود طراحی فعالیت یادگیری برای آموزش مهارت تفکر
دانلود نمونه طراحی فعالیت برای بهبود عملکرد عاطفی
دانلود نمونه طراحی فعالیت برای مرور مباحث
دانلود نمونه طراحی فعالیت برای یادگیری مشارکتی
دانلود همایش دیفرانسیل،ریاضیات پایه و آمار به روش مهندس محمد مهربان
دانلود مهندسی عمران، نقشه کشی برق ساختمان
دانلود 140 سوال تستی حسابداری مالی
دانلود سوالات تستی حسابداری مالی سال های 89، 90 و 91
دانلود آزمون هماهنگ درس ریاضی نوبت دوم پایه ششم ابتدایی
دانلود آزمون هماهنگ علوم تجربی نوبت دوم پایه ششم ابتدایی