معنی metal crystal به فارسی

دیکشنری عمومی

شيمى : بلور فلز

لغات مشابه metal crystal

metal deactivator : علوم هوايى : ماده اى که براى کاهش امکان وقوع واکنشها الکتروشيميايى در تانک سيستم به سوختهاى هيدروکربنى افزوده ميشود

metal foundry : علوم مهندسى : ريخته گرى فلزات

metal gauze : علوم مهندسى : بافت تورى فلزى

metal grommet : علوم دريايى : منگه

metal industries : معمارى : صنايع فلزى

metal lamp : علوم مهندسى : لامپ فلزى

metal lath : معمارى : شبکه فلزى

metal ornament : معمارى : پولک

metal physics : علوم مهندسى : فيزيک فلزات

metal plater : آبکار

metal plating : آبکاري

metal polisher : معمارى : پرداختکار

metal rectifier : علوم مهندسى : يکسوساز خشک

metal removal : علوم مهندسى : برداشت براده

metal removing capacity : علوم مهندسى : قدرت براده بردارى

metal rule : علوم مهندسى : خط کش فلزى

metal slitting saw : علوم مهندسى : اره قدکن فلزى

metal spraying process : علوم مهندسى : فرايند پاشش فلز

metal stamping : علوم مهندسى : قالب گيرى فلزى

metal working : معمارى : فلزکارى

دانلود گزارش کاراموزی انتقال حرارت در توربین
دانلود گزارش کاراموزی بانك ملی ایران
دانلود گزارش کاراموزی بررسی وضعیت فروشگاههای شركت های تعاونی روستایی حوزه عمل سازمان تعاون روستایی شهرستان ابهر
دانلود گزارش کاراموزی بررسی انبارداری
دانلود گزارش کاراموزی بررسی تابلوهای برق
دانلود گزارش کاراموزی بررسی تقسیمات علوم جنایی
دانلود گزارش کاراموزی بررسی تنظیم كننده های ولتاژ
دانلود گزارش کاراموزی بررسی تنظیم كننده های ولتاژ،ژنراتور،ماشین AC
دانلود گزارش کاراموزی بررسی چرخدنده ها
دانلود گزارش کاراموزی بررسی دانشگاه آزاد اسلامی