معنی metal container به فارسی

دیکشنری عمومی

پيت

لغات مشابه metal container

metal crystal : شيمى : بلور فلز

metal deactivator : علوم هوايى : ماده اى که براى کاهش امکان وقوع واکنشها الکتروشيميايى در تانک سيستم به سوختهاى هيدروکربنى افزوده ميشود

metal foundry : علوم مهندسى : ريخته گرى فلزات

metal gauze : علوم مهندسى : بافت تورى فلزى

metal grommet : علوم دريايى : منگه

metal industries : معمارى : صنايع فلزى

metal lamp : علوم مهندسى : لامپ فلزى

metal lath : معمارى : شبکه فلزى

metal ornament : معمارى : پولک

metal physics : علوم مهندسى : فيزيک فلزات

metal plater : آبکار

metal plating : آبکاري

metal polisher : معمارى : پرداختکار

metal rectifier : علوم مهندسى : يکسوساز خشک

metal removal : علوم مهندسى : برداشت براده

metal removing capacity : علوم مهندسى : قدرت براده بردارى

metal rule : علوم مهندسى : خط کش فلزى

metal slitting saw : علوم مهندسى : اره قدکن فلزى

metal spraying process : علوم مهندسى : فرايند پاشش فلز

metal stamping : علوم مهندسى : قالب گيرى فلزى

دانلود چگونه مشکل را که در زمینه نوشتن املا بسیار دلهره و اضطراب داشت بهبود بخشم
دانلود دانلود چگونه آموزه های دینی را در دانش آموزان تقویت نمایم
دانلود چگونه اختلال رفتاری لجبازی و خودنمایی را در دانش آموز پایه دوم آموزشگاه از بین ببرم
دانلود مقاله درمورد کرم خوردگی دندان و عواقب آن
دانلود چگونه مشکلات اخلاقی رفتاری دانش آموز سال دوم کودکیاری را بر طرف کنم
دانلود چگونه دانش آموزان کلاسم را به درس تاریخ علاقه مند سازم
دانلود چگونه رفتارهای نامطلوب دانش آموزان را با استفاده از روش های نوین تدریس: همیاری،رویدادی،ساخت گرایی، ایجاد انگیزش بهبود بخشم
دانلود مقاله درمورد پنی سیلین
دانلود مقاله درمورد تالاسمی
دانلود 8 مقاله معتبر علمی بابت پیشینه و ادبیات تحقیق رفتار شهروندی سازمانی