معنی metal conduit به فارسی

دیکشنری عمومی

الکترونيک : لوله حفاظ

لغات مشابه metal conduit

metal container : پيت

metal crystal : شيمى : بلور فلز

metal deactivator : علوم هوايى : ماده اى که براى کاهش امکان وقوع واکنشها الکتروشيميايى در تانک سيستم به سوختهاى هيدروکربنى افزوده ميشود

metal foundry : علوم مهندسى : ريخته گرى فلزات

metal gauze : علوم مهندسى : بافت تورى فلزى

metal grommet : علوم دريايى : منگه

metal industries : معمارى : صنايع فلزى

metal lamp : علوم مهندسى : لامپ فلزى

metal lath : معمارى : شبکه فلزى

metal ornament : معمارى : پولک

metal physics : علوم مهندسى : فيزيک فلزات

metal plater : آبکار

metal plating : آبکاري

metal polisher : معمارى : پرداختکار

metal rectifier : علوم مهندسى : يکسوساز خشک

metal removal : علوم مهندسى : برداشت براده

metal removing capacity : علوم مهندسى : قدرت براده بردارى

metal rule : علوم مهندسى : خط کش فلزى

metal slitting saw : علوم مهندسى : اره قدکن فلزى

metal spraying process : علوم مهندسى : فرايند پاشش فلز

دانلود ابجکت (در) در نرم افزار معماری Revit Architecture
دانلود ابجکت (در) در نرم افزار معماری Revit Architecture شماره 2
دانلود پاورپوینت بررسی اقلیم تهران
دانلود (Titleblocks) در نرم افزار Revit Architecture
دانلود پاورپوینت تحلیل وبررسی آب انبار
دانلود ابجکت (اسانسور و ستون) در نرم افزار معماری Revit Architecture
دانلود دانلود پاورپوینت کامل مدل های بازاریابی
دانلود پاورپوینت مطالعات فرودگاه
دانلود ابجکت (اشپزخانه) در نرم افزار معماری Revit Architecture
دانلود پاورپوینت فضای سبز شهری