معنی metal carbide به فارسی

دیکشنری عمومی

علوم مهندسى : کاربيد فلز

لغات مشابه metal carbide

metal carbonyl : شيمى : فلز کربونيلها

metal casting : علوم مهندسى : ريخته گرى فلز

metal coat : علوم مهندسى : روکش فلزى

metal conduit : الکترونيک : لوله حفاظ

metal container : پيت

metal crystal : شيمى : بلور فلز

metal deactivator : علوم هوايى : ماده اى که براى کاهش امکان وقوع واکنشها الکتروشيميايى در تانک سيستم به سوختهاى هيدروکربنى افزوده ميشود

metal foundry : علوم مهندسى : ريخته گرى فلزات

metal gauze : علوم مهندسى : بافت تورى فلزى

metal grommet : علوم دريايى : منگه

metal industries : معمارى : صنايع فلزى

metal lamp : علوم مهندسى : لامپ فلزى

metal lath : معمارى : شبکه فلزى

metal ornament : معمارى : پولک

metal physics : علوم مهندسى : فيزيک فلزات

metal plater : آبکار

metal plating : آبکاري

metal polisher : معمارى : پرداختکار

metal rectifier : علوم مهندسى : يکسوساز خشک

metal removal : علوم مهندسى : برداشت براده

دانلود نمونه سوال ریاضی پیش دانشگاه آزاد تبریز
دانلود مقاله بررسی و تحلیل كاربری اراضی شهری – روستایی با استفاده از تكنوژیهای RS و GLS
دانلود نمونه سوال ریاضی کاربردی دانشگاه آزاد تبریز
دانلود تحقیق در مورد استان باختران
دانلود 3 نمونه سوال زبان پیش دانشگاه آزاد تبریز
دانلود تحقیق در مورد جغرافیای استان تهران
دانلود 3 نمونه سوال فیزیک پیش دانشگاه آزاد تبریز
دانلود تحقیق در مورد جغرافیای استان خوزستان
دانلود نمونه سوال فیزیک مکانیک دانشگاه آزاد تبریز
دانلود تحقیق در مورد جغرافیای استان قزوین