معنی metal alloy به فارسی

دیکشنری عمومی

علوم مهندسى : الياژ فلز

لغات مشابه metal alloy

metal bath : شيمى : حمام فلز

metal carbide : علوم مهندسى : کاربيد فلز

metal carbonyl : شيمى : فلز کربونيلها

metal casting : علوم مهندسى : ريخته گرى فلز

metal coat : علوم مهندسى : روکش فلزى

metal conduit : الکترونيک : لوله حفاظ

metal container : پيت

metal crystal : شيمى : بلور فلز

metal deactivator : علوم هوايى : ماده اى که براى کاهش امکان وقوع واکنشها الکتروشيميايى در تانک سيستم به سوختهاى هيدروکربنى افزوده ميشود

metal foundry : علوم مهندسى : ريخته گرى فلزات

metal gauze : علوم مهندسى : بافت تورى فلزى

metal grommet : علوم دريايى : منگه

metal industries : معمارى : صنايع فلزى

metal lamp : علوم مهندسى : لامپ فلزى

metal lath : معمارى : شبکه فلزى

metal ornament : معمارى : پولک

metal physics : علوم مهندسى : فيزيک فلزات

metal plater : آبکار

metal plating : آبکاري

metal polisher : معمارى : پرداختکار

دانلود تحقیق درباره بتن
دانلود مقاله درباره بتن های مقاوم در اجرا
دانلود تحقیق درباره بتون حجیم
دانلود پروژه درباره تاسیسات حرارت و برودتی
دانلود مقاله درمورد بخش اداری مالی مخابرات دکتر حسابی
دانلود موقعیت منطقه آباده از نظر زمین شناسی و اکتشاف
دانلود زمین شناسی و پراكندگی آلونیت در ایران و جهان
دانلود موقعیت منطقه سد ارواک مشهد از نظر زمین شناسی و اکتشاف
دانلود بررسی عقد وکالت
دانلود پژوهش درباره شناسائی و كاهش آب بحساب نیامده در شبكه های آبرسانی شهری