معنی metagenesis به فارسی

دیکشنری عمومی

(ز.ش ).تناوب توليد،تناوب نسل ها

لغات مشابه metagenesis

metagnostic : ندانستى ،مافوق علم بشر

metagnosticism : عقيده باينکه اثبات هستى خدا از گنجايش علم بشر بيرون است

metagnostics : فلسفه ماورا

metal : فلزي , آهني , فلز , آهن دار

metal alloy : علوم مهندسى : الياژ فلز

metal bath : شيمى : حمام فلز

metal carbide : علوم مهندسى : کاربيد فلز

metal carbonyl : شيمى : فلز کربونيلها

metal casting : علوم مهندسى : ريخته گرى فلز

metal coat : علوم مهندسى : روکش فلزى

metal conduit : الکترونيک : لوله حفاظ

metal container : پيت

metal crystal : شيمى : بلور فلز

metal deactivator : علوم هوايى : ماده اى که براى کاهش امکان وقوع واکنشها الکتروشيميايى در تانک سيستم به سوختهاى هيدروکربنى افزوده ميشود

metal foundry : علوم مهندسى : ريخته گرى فلزات

metal gauze : علوم مهندسى : بافت تورى فلزى

metal grommet : علوم دريايى : منگه

metal industries : معمارى : صنايع فلزى

metal lamp : علوم مهندسى : لامپ فلزى

metal lath : معمارى : شبکه فلزى

دانلود مقاله ترجمه شده پردازشگر شبکه وکنتر
دانلود مقاله ترجمه شده طریقه کارکرد ویروس های کامپیوتری
دانلود مقاله ترجمه شده در مورد کامپیوتر
دانلود بررسی نقش رسانه‌های جمعی (با تاکید بر تلویزیون) در الگوپذیری و رفتار کودکان
دانلود بررسی تعیین تغییرات حساسیت کانتراست با افزایش سن
دانلود ارزیابی وبررسی رضایت مندی مشتریان شرکت دارو سازی ثامن
دانلود بررسی الگوریتم های مسیریابی
دانلود دستـورالعمل طرح و اجرای همبندی در میلگرد های بتن
دانلود بررسی ریسك و كارایی حسابداری شركت‌ های مالی در طی بحران بدهی
دانلود بررسی آشنایی با موسیقی و نتها