معنی metaerg به فارسی

دیکشنری عمومی

روانشناسى : صفت محيط زاد

لغات مشابه metaerg

metagalaxy : (نج ).ماوراى کهکشان

metage : اندازه گيرى بارزغال سنگ و مانند ان ،حق سنجش ،قپاندارى

metagenesis : (ز.ش ).تناوب توليد،تناوب نسل ها

metagnostic : ندانستى ،مافوق علم بشر

metagnosticism : عقيده باينکه اثبات هستى خدا از گنجايش علم بشر بيرون است

metagnostics : فلسفه ماورا

metal : فلزي , آهني , فلز , آهن دار

metal alloy : علوم مهندسى : الياژ فلز

metal bath : شيمى : حمام فلز

metal carbide : علوم مهندسى : کاربيد فلز

metal carbonyl : شيمى : فلز کربونيلها

metal casting : علوم مهندسى : ريخته گرى فلز

metal coat : علوم مهندسى : روکش فلزى

metal conduit : الکترونيک : لوله حفاظ

metal container : پيت

metal crystal : شيمى : بلور فلز

metal deactivator : علوم هوايى : ماده اى که براى کاهش امکان وقوع واکنشها الکتروشيميايى در تانک سيستم به سوختهاى هيدروکربنى افزوده ميشود

metal foundry : علوم مهندسى : ريخته گرى فلزات

metal gauze : علوم مهندسى : بافت تورى فلزى

metal grommet : علوم دريايى : منگه

دانلود آموزش تصویری کار با برنامه FlipBook Maker Pro
دانلود سوخت رسانی
دانلود سیستم سوخت رسانی انژکتوری بنزینی
دانلود سیستم سوپاپ
دانلود تحقیق سوپرشارژرها
دانلود تست برق خودرو
دانلود تست انتقال قدرت
دانلود تست تصادف
دانلود راههای اثبات هلال در فقه مذاهب خمسه با تكیه بر نجوم جدید
دانلود نظام قضایى امیر مؤمنان(ع)