معنی phosphate به فارسی

فسفات

دانلود تحقیق در مورد اقتصاد کلان
دانلود تحقیق سرفصلهای اقتصاد كلان
دانلود تحقیق اقتصاد نفت و تحلیل ساختارها
دانلود استانداردهای حسابرسی: كنترل كیفیت در مؤسسات ارائه‌كننده خدمات حسابرسی، سایر خدمات اطمینان بخش
دانلود مقاله تحلیل نهادی از اقتصاد خرد
دانلود مقاله انتقال الکتریکی وجوه و بانکداری الکتریکی در ایران
دانلود مقاله اتوماسیون صنعتی
دانلود مقاله اثر شلاقی در زنجیره تامین
دانلود مقاله اثرات نفت بر اقتصاد کشور و محیط زیست مناطق
دانلود اثرات نفت بر اقتصاد كشور