دوشنبه , 22 اکتبر 2018
خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام

پاورپوینت پاره شدن زودرس غشاهای جنینی PROM

دانلود پاورپوینت پاره شدن زودرس غشاهای جنینی PROM از سایت لموت

گروه : پاورپوینت

حجم : 792 کیلو بایت

فرمت : ppt

تعداد صفحات : 19

 

 

توضیحات مختصر :

نوع فایل: پاورپوینت (قابل ویرایش)

قسمتی از متن پاورپوینت :

تعداد اسلاید : 19 صفحه

پاره شدن زودرس غشاهای جنینی PROM

PROM یكی از شایع ترین مشكلات مامایی
حدود 10-5%بارداریهای ترم وتا30%زایمان های پره ترم را درگیر میكند
انتخاب نوع درمان براساس سن بارداری و شاخصه های آماری جمعیت هدف صورت میگیرد. تعریف: PROMمعمولا به صورت پارگی غشاهای جنینی در هر زمانی پیش از شروع انقباضات رحمی تعریف میشود.
PretermPROMبه پارگی غشاهای جنینی پیش از37 هفتگی اطلاق میشود.
Latent Period(دوره ی نهفته):عبارت است از فاصله ی زمانی بین پارگی غشاها تا شروع انقباضات رحمی.
واژه های مختلف تب زایمانی،تب حین وضع حمل، كوریوامنیونیت، امنیونیت وعفونت داخل رحمی برای توصیف عفونت های مادری یا عفونت های پری ناتال مرتبط با PROM استفاده شده است.
برای عفونت پس از زایمان مرتبط باPROM از اندومتریت و عفونت پس از زایمان استفاده شده است.
در نوزادان رایج ترین واژه برای توصیف عفونت مرتبط باPROM سپسیس نوزادی است. اتیولوژی: در بسیاری موارد اتیولوژی ازنظر بالینی واضح نیست، مطالعات اولیه نارسای سرویكس وپلی هیدرامنیوس را به عنوان عامل خطر در برخی موارد PROMذكر كرده اند.

براساس یافته های شبكه طب مادران ونوزادان(MFM) ریسك فاكتورهای PPROM عبارتنداز:PPROM قبلی، مثبت بودن فیبرونكتین در هفته ی 23 حاملگی و كوتاهی سرویكس(كمتراز25mm)در هفته 23 حاملگی .

شواهد اخیر نشان میدهند كه عفونت ساب كلینیكال میتواند یك علت PROM باشد نه فقط عارضه ی ان

همچنین در یك كارازمایی بزرگ بالینی سه عامل زایمان پره ترم قبلی،ادامه سیگاركشیدن در حاملگی وخونریزی با PPROM ارتباط داشته اند. عوارض ونتایج PROM: شروع زایمان
درحاملگی ترم در 90-80%بیماران 24ساعت پس از PROMزایمان شروع خواهد شد كه این دوره ی نهفته در PPROM طولانی تر است.
اثر داروی توكولیتیك
در مجموع اكثر موارد دال بر بی اثر بودن توكولیتیك ها درPROM هستند.

سندرم دیسترس تنفسی وعفونت ها وسایر عوارض:
خطراتPROM از دو جنبه كلی عفونت و Premturity بررسی میشود .
سندرم دیسترس تنفسی“شایع ترین عارضه ی بالینی واضح در PPROM
سپسیس نوزادی
امنیونیت
عفونت های ساب كلینیكال
كنده شدن جفت
اندومتریت
هیپوپلازی ریوی جنین
بروز مجدد ارزیابی: تشخیص
تعیین بلوغ جنین
تعیین وضعیت سرویكس
عفونت تشخیص:
نشت مایع امنیوتیك“مشاهده ی مستقیم مایع در حال نشت از سوراخ سرویكس تایید كننده ی پارگی غشاها میباشد.
روش كاغذ نیترازین برای تشخیص وجود مایع امنیوتیك در واژن ، دقت حدود 93%.
مشاهده ی حالت سرخسی شدن(Ferning) در مایع امنیوتیك خشك شده روی اسلاید، دقت حدود 96%.
معاینات سونو گرافیك
شناسایی فیبرونكتین جنینی توسط تست های استاندارد در زمان ترم،دقت98.2%.
تزریق ماده ی رنگی از طریق شكم
تعیین وضعیت بلوغ جنین:
در تعیین راهكارهای درمانی كمك كننده است.

از شرح حال بیمار و بررسی های انجام شده در ابتدای حاملگی استفاده میشود. تعیین وضعیت سرویكس:

معاینه ی واژن با اسپوكولوم استریل

سونوگرافی واژینال عفونت: كشت از قسمت تحتانی واژن و پرینه از لحاظ وجود استرپتوكوك گروه B.
بررسی از نظر وجود شواهد احتمالی كوریو امنیونیت.
امنیوسنتزو رنگ امیزی گرم،تعیین غلظت گلوكز و كشت مایع امنیوتیك جهت بررسی عفونت درون رحمی.
افزایش IL6در مایع امنیوتیك میتواند حساس ترین پیش بینی كننده ی عفونت درون رحم باشد. درمان: استتفاده از استروئیدها خطر سندرم دیسترس تنفسی را كاهش میدهد.
استفاده از انتی بیوتیك های پروفیلاكتیك، به دو منظور:
پیشگیری از عفونت پرینئال با GBS
به تاخیر انداختن زایمان پس ازPROM
تعیین بلوغ ریه ها:وجود فسفاتیدیل گلیسرول یا نسبت لكتین به اسفنگومیلین بیش از 2 در مایع امنیوتیك جمع شده از واژن پیش بینی كننده ی مناسبی برای بلوغ ریه ها هستند.


توجه: متن بالا فقط قسمت کوچکی از محتوای فایل پاورپوینت بوده و بدون ظاهر گرافیکی می باشد و پس از دانلود، فایل کامل آنرا با تمامی اسلایدهای آن دریافت می کنید.

توضیحات تکمیلی :

نوع فایل: پاورپوینت (قابل ویرایش)

قسمتی از متن پاورپوینت :

تعداد اسلاید : 19 صفحه

پاره شدن زودرس غشاهای جنینی PROM

PROM یكی از شایع ترین مشكلات مامایی
حدود 10-5%بارداریهای ترم وتا30%زایمان های پره ترم را درگیر میكند
انتخاب نوع درمان براساس سن بارداری و شاخصه های آماری جمعیت هدف صورت میگیرد. تعریف: PROMمعمولا به صورت پارگی غشاهای جنینی در هر زمانی پیش از شروع انقباضات رحمی تعریف میشود.
PretermPROMبه پارگی غشاهای جنینی پیش از37 هفتگی اطلاق میشود.
Latent Period(دوره ی نهفته):عبارت است از فاصله ی زمانی بین پارگی غشاها تا شروع انقباضات رحمی.
واژه های مختلف تب زایمانی،تب حین وضع حمل، كوریوامنیونیت، امنیونیت وعفونت داخل رحمی برای توصیف عفونت های مادری یا عفونت های پری ناتال مرتبط با PROM استفاده شده است.
برای عفونت پس از زایمان مرتبط باPROM از اندومتریت و عفونت پس از زایمان استفاده شده است.
در نوزادان رایج ترین واژه برای توصیف عفونت مرتبط باPROM سپسیس نوزادی است. اتیولوژی: در بسیاری موارد اتیولوژی ازنظر بالینی واضح نیست، مطالعات اولیه نارسای سرویكس وپلی هیدرامنیوس را به عنوان عامل خطر در برخی موارد PROMذكر كرده اند.

براساس یافته های شبكه طب مادران ونوزادان(MFM) ریسك فاكتورهای PPROM عبارتنداز:PPROM قبلی، مثبت بودن فیبرونكتین در هفته ی 23 حاملگی و كوتاهی سرویكس(كمتراز25mm)در هفته 23 حاملگی .

شواهد اخیر نشان میدهند كه عفونت ساب كلینیكال میتواند یك علت PROM باشد نه فقط عارضه ی ان

همچنین در یك كارازمایی بزرگ بالینی سه عامل زایمان پره ترم قبلی،ادامه سیگاركشیدن در حاملگی وخونریزی با PPROM ارتباط داشته اند. عوارض ونتایج PROM: شروع زایمان
درحاملگی ترم در 90-80%بیماران 24ساعت پس از PROMزایمان شروع خواهد شد كه این دوره ی نهفته در PPROM طولانی تر است.
اثر داروی توكولیتیك
در مجموع اكثر موارد دال بر بی اثر بودن توكولیتیك ها درPROM هستند.

سندرم دیسترس تنفسی وعفونت ها وسایر عوارض:
خطراتPROM از دو جنبه كلی عفونت و Premturity بررسی میشود .
سندرم دیسترس تنفسی“شایع ترین عارضه ی بالینی واضح در PPROM
سپسیس نوزادی
امنیونیت
عفونت های ساب كلینیكال
كنده شدن جفت
اندومتریت
هیپوپلازی ریوی جنین
بروز مجدد ارزیابی: تشخیص
تعیین بلوغ جنین
تعیین وضعیت سرویكس
عفونت تشخیص:
نشت مایع امنیوتیك“مشاهده ی مستقیم مایع در حال نشت از سوراخ سرویكس تایید كننده ی پارگی غشاها میباشد.
روش كاغذ نیترازین برای تشخیص وجود مایع امنیوتیك در واژن ، دقت حدود 93%.
مشاهده ی حالت سرخسی شدن(Ferning) در مایع امنیوتیك خشك شده روی اسلاید، دقت حدود 96%.
معاینات سونو گرافیك
شناسایی فیبرونكتین جنینی توسط تست های استاندارد در زمان ترم،دقت98.2%.
تزریق ماده ی رنگی از طریق شكم
تعیین وضعیت بلوغ جنین:
در تعیین راهكارهای درمانی كمك كننده است.

از شرح حال بیمار و بررسی های انجام شده در ابتدای حاملگی استفاده میشود. تعیین وضعیت سرویكس:

معاینه ی واژن با اسپوكولوم استریل

سونوگرافی واژینال عفونت: كشت از قسمت تحتانی واژن و پرینه از لحاظ وجود استرپتوكوك گروه B.
بررسی از نظر وجود شواهد احتمالی كوریو امنیونیت.
امنیوسنتزو رنگ امیزی گرم،تعیین غلظت گلوكز و كشت مایع امنیوتیك جهت بررسی عفونت درون رحمی.
افزایش IL6در مایع امنیوتیك میتواند حساس ترین پیش بینی كننده ی عفونت درون رحم باشد. درمان: استتفاده از استروئیدها خطر سندرم دیسترس تنفسی را كاهش میدهد.
استفاده از انتی بیوتیك های پروفیلاكتیك، به دو منظور:
پیشگیری از عفونت پرینئال با GBS
به تاخیر انداختن زایمان پس ازPROM
تعیین بلوغ ریه ها:وجود فسفاتیدیل گلیسرول یا نسبت لكتین به اسفنگومیلین بیش از 2 در مایع امنیوتیك جمع شده از واژن پیش بینی كننده ی مناسبی برای بلوغ ریه ها هستند.


توجه: متن بالا فقط قسمت کوچکی از محتوای فایل پاورپوینت بوده و بدون ظاهر گرافیکی می باشد و پس از دانلود، فایل کامل آنرا با تمامی اسلایدهای آن دریافت می کنید.

 

کلمات کلیدی :

دانلود پاورپوینت پاره شدن زودرس غشاهای جنینی PROM;بررسی پاره شدن زودرس غشاهای جنینی PROM;پاورپوینت جامع و کامل پاره شدن زودرس غشاهای جنینی PROM;کاملترین پاورپوینت پاره شدن زودرس غشاهای جنینی PROM;پکیج پاورپوینت پاره شدن زودرس غشاهای جنینی PROM;مقاله پاره شدن زودرس غشاهای جنینی PROM;تحقیق پاره شدن زودرس غشاهای جنینی PROM

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *